Liečivá meditácia s prítomnosťou liečivých bytostí a Anjelov

Prijmite príjemné meditovanie spolu s liečivými bytosťami a Anjelmi pre vaše uzdravenie a pomoc. S Láskou Božou a Jeho pomocou spolu s liečivými bytosťami a Anjelmi som cítil, to nahrať pre vás a vašu pomoc.

Ostávam s Láskou Mikuláš ❤️

V Božom požehnaní krásne a nádherné Sviatky Veľkej noci vám prajem 🤗

Prítomný okamih, spojitosť a napojenie prinieslo túto nahrávku a s potešením i požehnaním ju veľmi rád zdieľam s Vami moji milí.

V mnohom Bohom požehnané sviatky Veľkej noci vám prajem 🙏

Modlitba za seba samého a k Anjelom strážcom a k ochranným duchom.

My všetci máme dobrého Anjela a aj dobrého ducha, ktorí nás sprevádzajú od nášho narodenia a ktorý nás ochraňujú.
Tento láskyplný príhovor a modlitba vám môže pomôcť sa s nimi omnoho viac zladiť a prijať ich pomoc a ochranu.

Ostávam s Láskou Mikuláš 🤗

Velebenie Anjelov

Započúvajte sa a precíťte nádherné velebenie Anjelov. Príjemné vnímanie a počúvanie Anjelov Svetla a ich prítomnosť pri vďaka a velebení Anjelov 🤗

Vnuknutie napísané automatickým písmom dnes 14.3.2022

Sú chvíle ako táto, keď príde taký impulz, pocit a ja začnem naciťovať, vnímať a popri tom písať jedno slovo za druhým a tak vznikne niečo ako odkaz pre mňa, pre vás, a mal som ten pocit nahrať ho a byť tak zdielny s vami.

Metóda, technika zmiernenia, očistenia pamäte z buniek v súvislosti napríklad s úrazom

Príjemný a požehnaný Trojkráľový večer vám prajem moji milí.
Rád by som vás opäť obdaril ďalšou metódou liečenia, upustenia, zmiernenia bolestí, úrazov a ochorení technikou, pri ktorej doslova vymažete starú pamäť buniek a nahradíte ich novou pamäťou, tak ako si vy želáte, aby sa tak dialo a udialo.

Technika sledovania svojich myšlienok - ako sa naučiť pracovať so svojimi myšlienkami

Požehnaný čas vám prajem moji milí.
Verím, že v mnohom zažívate príjemné chvíle dnešného pre mnohých oddychového dňa.
A tak vám rád spríjemním chvíľku vášho času ďalšou nahrávkou, ktorou sa viete naučiť pracovať so svojimi myšlienkami. A verte, že to nie je o tej forme metódy, techniky sledovania my

Technika na zmiernenie, zníženie strachu, obáv, smútku a podobne

Rád by som vám bol opäť nápomocný jednou vzácnou a zároveň jednoduchou technikou, ktorou viete zmierniť, znížiť exponenciu pocitu strachu, obavy, smútku a podobne. Pred technikou je dobré si v sebe ujasniť, ktorú obavu, strach, smútok si želáte riešiť technikou a tým si pomôcť sa cítiť omnoho lepšie