Anjelské pečate pre Vašu pomoc a Vašich blízkych

Je nádherné zavolať Anjelov, cítiť ten zázračný pocit na celom tele. Neopísateľný zážitok ľudskou rečou. Sú Anjeli, ktorých je možné zavolať a poprosiť ich a požiadať o pomoc s rôznymi záležitosťami v našich životoch. Majú oprávnenie v konkrétnej veci, v ktorej vedia pomoc poskytnúť.

Celý proces zvolania tých správnych Anjelov je prenádherný, všetky vnemy mám vždy v takom zázračnom naladení. Keď takéto volanie Anjelov na pomoc robím pre druhých pocity sa akokeby násobili. Je to sila, nádherná Anjelská sila. Príbehy ľudí, ktorým som týmto spôsobom pomáhal sú ako jeden zázrak za druhým. Boh nám zoslal a poslal Anjelov na pomoc, ktorí svojou láskou a Božsky Anjelskou pomocou dokážu priam aj nemožné. To, čo mnohokrát sa zdá neprekonateľné, o čom iba snívame sa pomocou Anjelov stáva skutočným.

Objednajte si Anjelsku pomoc, formou zvolania Anjelov, ktorý majú oprávnenie pomôcť Vám v tej danej konkrétnej veci, o ktorú požiadate. Z anjelského rituálu dostanete urobenú momentálnu fotografiu emailom, cez messenger, alebo smskou. Následne osobne, alebo poštou Vám pošlem Anjelskú pečať s popisom, o ktorého Anjela, Anjelov ide, a vašu prosbu, ktorou ste ho oslovili.

Teším sa na vaše otázky a prosby pre Anjelov.

Ostávam s Láskou Mikuláš

P. S. : bližšie informácie rád poviem osobne, alebo telefonicky