ORASANI©® je starobylé liečiteľské umenie

Drahí moji milí,

rád by som sa s vami podelil o dnešnú vzácnu novinku a tou je je starobylé liečiteľské umenie, ktoré vďaka liečebnej technike ORASANI pracuje skrze špeciálne modlitby a zariekania.

Tieto špeciálne modlitby a zariekania sú v mene Božom a pri liečení sa prosbami obraciame na Boha a prosíme o jeho milosť a dar uzdravenia pre svojho klienta.

K polepšeniu a k zmene zdravotného stavu môže dôjsť aj okamžite, poprípade do 2-3 dní. Pri dlhodobých a závažných ochoreniach je možné, že bude potrebný dlhší čas. K uzdravovaniu dochádza na všetkých úrovniach - telesnej, duchovnej aj duševnej.

Pri tejto starobylej technike Boh zasiahne u človeka v každom prípade a vždy v súlade s potrebami a najvyšším dobrom u konkrétneho liečeného človeka.

Pomoc je možná pre ľudí, rastliny a aj zvieratá s pomocu Božou a Jeho priamym zásahom v Božej vôli.

ORASANI je možné použiť na ktorýkoľvek zdravotný problém u ľudí, zvierat a aj u rastlín.

Najčastejšia možná pomoc pre ľudí:

- rôzne akútne stavy a ochorenia,

- mnohé dlhodobé ochorenia

- všetky zdravotné ťažkosti

- rôzne vážne ochorenia

- akékoľvek vedľajšie a aj neželané účinky liekov a po očkovaní

- fyzické a aj psychické ochorenia

- problémy vo vzťahoch, pri výchove detí a pod.

Tak ako ľudia aj zvieratá potrebujú zdravotnú opateru. A tu je možné Boha tiež prosiť o pomoc pre akékoľvek zvieratá, ktoré majú ťažkosti.

A ako som už spomenul aj rastlinám je tiež možné pomôcť pri akýchkoľvek problémoch, ktoré sa u nich môžu vyskytnúť, ktoré mohli byť zapríčinené rôznymi spôsobmi pri ich pestovaní a starostlivosti o ne.

A tak dovoľte si uzdraviť sa skrze slovo. V mene Božom.

Pre Boha nič nie je nemožné.

Napíšte ak hľadáte pomoc pre uzdravenie.

Pri tejto vzácnej technike ORASANI dochádza k možnému uzdraveniu, alebo k zmene a polepšeniu situácie výhradne skrze Božiu Lásku a Milosť. ORASANI v žiadnom prípade nenahrádza lekárske ošetrenie a ani nemá žiadnu formu diagnostiky. Záujemca o uzdravenie by mal i naďalej pokračovať v liečbe doporučenej a nastavenej svojim lekárom. Rovnako akékoľvek zmeny svojho zdravotného stavu by mal prekonzultovať so svojim lekárom.

Ak máte záujem o bližšie informácie, alebo si želáte dohodnúť termín pre uskutočnenie vzácnej techniky ORASANI pre svoje možné uzdravenie napíšte mi alebo zavolajte.

 

Ostávam s Láskou Mikuláš

ORASANI PRACTITIONER

Kontakt: +421 944 406 973