Akú pomoc vám vieme s Láskou ponúknuť

V Centrum spirituálnej chirurgie Vám s Láskou rádi pomôžeme aj formou na diaľku:

- liečenie slovom a duchovné terapie, (cez telefón, videohovor)

- liečenie energiou, prítomnosťou drahých liečivých bytostí a Anjelov,

- čistenie a liečenie Matrix Mix (liečenie a čistenie napríklad rodovej línie až 2000 generácii do zadu)

- liečenie a odstránenie obáv, strachu, úzkosti, depresie, nespavosti,

- zdravotné problémy, ochorenia, pohybový aparát, predoperačné a pooperačné liečenia spirituálnou chirurgiou za prítomnosti liečivej bytosti a chirurga Dr. Augusto De Almeida,

- čistenie a odstránenie negatívnej energie, vplyvov, vytvorenie energetickej ochrany Merkaba, Sme tu pre Vás aj v tomto čase, kedy osobné stretnutia sú minimalizované pre ochranu nás všetkých.

S Láskou Vám želám mnoho dobrého a Bohom požehnané zdravie.

Ostávam s Láskou Mikuláš ♥️

Liečenie slovom, liečivým rozhovorom:

- Mnohí z Vás dnes hľadáte rôznu pomoc a niekedy je vypočuť si milého človeka a pomôcť mu liečivým slovom a rozhovorom veľkým bazamom, uvoľnením ducha i duše i na srdci. Ak zatiaľ iba premýšľate a skôr by ste videli a vmímali týmto smerom a pomocou liečivého rozhovoru, tak si s nami dohodnite vhodný termín a ostatné už z nebies zariadia, aby ste sa mohli cítiť stále lepšie a lepšie.

Liečenie a pomoc liečivou silou z rúk:

- Priložením rúk na bolestivé, alebo na miesto na tele. ktoré potrebuje zmierniť symptómy, prolémy, potiaže so zdravotnými príznakmi, ktoré Vás trápia a je potrebné im pomôcť, zmierniť ich, alebo vyliečiť.

Liečenie a pomoc za prítomnosti a liečenia Anjelmi, liečivými bytosťami, nanebovzatými majstrami a Vyššími Silami Svetla:

- Pri tejto pomoci a liečeniach k vám privoláme na pomoc a liečenie drahých Anjelov, Archanjelov, liečivé bytosti Svetla, nanebovzatých majstrov, Drahú Matku Pannu Máriu (milovaná Matka Panna Mária má nádhernú, silne liečivú a zázračnú prítomnosť a liečenie, ktorým Vám môže priniesť mnohé zázraky a v mnohých prípadoch aj zázrak v podobe vyliečenia.), prítomnosť a liečivá sila Drahého Ježiša Krista je v mnohých obdobách a liečeniach pri mnohých liečených zázračná a má silu povzdvihnutia sa do Svetla Božieho a zbavenie sa mnohých potiaží spojených s rôznymi ochoreniami. A mnoho nádherných liečivých bytostí, ktoré su pripravené Vám pomôcť, stačí len prísť a požiadať ich s Láskou o pomoc a vyliečenie.

Spirituálna chirurgia - energetické operácie:

- Neinvazívna forma operácie na energetickej úrovni s veľmi pozitívnymi výsledkami aj na úrovni fyzickej a fyzického tela. Bližšie informácie na stránke v bode Spirituálne operácie.

Čistenie a liečenie Matrix Mix:

- Jedno z najefektívnejších liečení, ktoré v jednom liečení majú obsiahnuté viac ako 18 kapitol rôznych čistení a liečení na mnohých úrovniach a telách, v ktorých žijeme a hlavne na tých neviditeľných a nám nedosiahnuteľných bežným spôsobom a prístupom. Liečenie má silný očistný a liečivý dosah na liečeného a vo vzájomnej spojitosti na jeho život, blízkych, rodinu, priateľov, známych, kolegov, na hojnosť, zdravie a šťastie v jeho živote. Čistenie a liečenie má dosah aj v rovine a hĺbke aj regresne až do 2000 generácií do zadu. Bližšie informácie na stránke v bode Matrix Mix liečenie.

Liečenie na kryštáľovej posteli:

- Doslova škála možností, čo všetko môže a dokáže pobyt na kryštáľovej posteli pomôcť, preliečiť, alebo aj vyliečiť je mnoho. Od pohybového aparátu, cievneho systému, vysokého krvného tlaku, rôznych problémov a ochorení orgánov, meridiánov, čakier, kožných ochorení, rôzne psychické problémy, výkyvy, depresie, strata energie, únava tela i psychiky, predoperačné i pooperačné stavy, rôzne nevyliečiteľné a nezistiteľné probémy, ktoré sa klasickou medicínou zatiaľ nedarí riešiť a liečiť, zlepšenie u ľudí s epilepsiou, alzheimerom, parkinsonom, rôzne ochorenia kostí, anémia, rakovina a rôzne iné menej alebo viac závažné potiaže a ochorenia. Bližšie informácie v bode Kryštálová posteľ.

Liečenie medicínskym prostriedkom Healy:

Healy je medicínsky prostriedok na liečenie chronickej bolesti, fibromyalgie, kostrovej bolesti a migrény, ako aj na adjuvantnú liečbu duševných ochorení, ako je depresia, úzkosť a súvisiace poruchy spánku. Bližšie informácie v bode Healy liečenie.

Terapie a pomoc v oblasti psychiky, duševná pomoc:

- terapie formou NLP (neurolingvistické programovanie)

- pomoc so spracovaním a aj odstránením strachu, fóbií, stresu, obáv, depresií,

- konzultácie, poradenstvo a terapie pre zlepšenie psychického a zdravotného stavu, zlepšenie vzťahov, práce a hojnosti v živote,

Pomoc formou krátkych meditačných a regresných metód:

- prečistenie a zharmonizovanie karmických súvislostí so súčasným životom, odstránenie karmických zaťažení a rôznych blokov a prekážok,

- meditačná forma očistenia a preliečenia rôznych zdravotných, psychických, vzťahových, pracovných rovín a súvislostí s rôznymi interakciami v živote jak súkromnom, tak i pracovnom, 

- meditačná forma liečenia odpustením sebe a ostatným ku konkretnej situácii, udalosti, problému, ktorý Vás ťaží a trápi.

Individuálny a skupinový duchovný koučing, vedenie:

- Ponúkame Vám formu pomoci vo forme individuálneho alebo skupinového koučingu, ktorý Vás bude viesť k lepšej komunikácii samého so sebou a aj s okolím, s ktorým potrebujete komunkovať na rôznych úrovniach,

- Duchovné vedenie vo forme voľného rozhovoru, v ktorom používam mnohé komunikačné, intuitívne a meditatívne formy s prepojením a napojením sa na duchovný svet a morfogenetické pole, ktoré je okolo nás. Pomoc aj vo forme pomoci naviesť správnejším smerom cítenie, vnímanie, videnie a život seba samého aj v interakcii s okolím a s ťým, čo si želáte uskutočňovať vo svojom živote.