Centrum spirituálnej chirurgie má za sebou zaujímavú cestu, na ktorej začiatku som a sme nevedeli, že to po čase tak pomenujeme. Prešli sme si za posledné roky mnohými stretnutiami a liečivými rozhovormi, nespočetnými terapiami, liečením a uzdravovaním mnohých fyzických a psychických záležitostí, ktoré milí prichádzajúci do centra potrebovali riešiť a dosiahnuť tak zmiernenie, alebo úplné vyliečenie svojho tela, ducha i duše.

V roku 2017 nastali mnohé príjemné a zázračné zmeny, ktoré ma doviedli a aj centrum k liečivým bytostiam, čisteniu a liečeniu Matrix Mix, k zázrakom, ktoré doviedli prvých ľudí k veľkým zmenám, čo sa týkalo ich zdravia, vzťahov, hojnosti a šťastia v ich životoch.

Rok 2017 úspešné absolvovanie kurzu Matrix Mix a kurzu pre pokročilých s možnosťou liečiť nielen seba zároveň pomáhať a liečiť každého, kto cíti a vníma, že takúto formu pomoci, čistenia a liečenia potrebuje.

V tom období počas roka 2017 sa stal zázrak v podobe daru od Boha a Jeho ličivých bytostí Svetla a tak sa mi otvorila spirituálna cesta k liečeniu spirituálnou chirurgiou, pri ktorej je možnosť pomocť, tak aby liečený nemusel absolvovať operáciu klasickú, ak je to v Božej vôli a zámere.

Po stretnutí s mojou učiteľkou Ester Gyurács, ktorá je druhé najväčšie médium v Európe a mnohému ma naučila mi bolo potvrdené a dovolené i umožnené liečiť liečením spirituálnou chirurgiou. Zároveň som prešiel aj štyrmi stupňami výučby a zasvätenia, kde pri poslednom stupni nás naučili a zasvätili, aby sme vedeli pomahať a liečiť liečením PSI chirurgiou po vetve veľmajstrov a liečiteľov z Filipín.

A to všetko speje k možným zázrakom, liečeniu a spirituálnym operáciám, ktoré sú neinvazívne a zároveň veľmi efektívne, so schopnosťou priviesť človeka, ktorý je pred operáciou, po operácii, alebo má menej, respektíve viac závažný zdravotný problém, ktorý takéto liečenie spirituálnu operáciu potrebuje.

A v týchto dňoch, kedy sa mnohé mení som sa rozhodol, že by bolo dobré sprístupniť mnohým z Vás potrebné informácie, pomoc, liečenia, terapie a mnoho článkov napísaných za posledné roky až po súčastnosť k smerovaniu a poslaniu, ktorému venujem väčšinu svojho času.

Želám Vám mnoho dobrého a zdravia na vašich cestách životom.

 

Ostávam s Láskou Mikuláš